Tájékoztatunk, hogy weboldalunk a látogatók magasabb szintű kiszolgálása érdekében cookie-kat használ az Adatkezelési Tájékoztatónkban közzétett módon.

Bővebb információ >>>

Termékek Menü

Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTKUNK NYERTESE: Molnár Eszter (Sukoró)


1. A Játék és a szervező
A játék Szervezője és Lebonyolítója: Silko&Co Kft (székhelye: 1164 Budapest, Lakatos utca 5.; a továbbiakban Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban Játék) hirdet a https://www.laicashop.hu/ weboldalán keresztül éves vízszűrőbetét csomagot vásárlók között.
https://www.laicashop.hu/vizszures/laica_eves_vizszurobetet_csomagok

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban Játékos), aki a játék időtartama alatt a https://www.laicashop.hu/vizszures/laica_eves_vizszurobetet_csomagok oldalon LAICA éves vízszűrőbetét csomagot vásárol, és a rendeléskor beírja a kuponkód mezőbe az alábbi kódotFLOW .
Kivéve a Szervező és a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

3. A Játék időtartama és menete
2020.08.16-2020.08.18
Sorsolás és eredményhirdetés: 2020.08.19

3.1. Szervező az 1. pontban meghatározott nyereményjátékát széles körben meghirdeti a hírlevél listáján, és az alábbi oldalon:
https://www.laicashop.hu/vizszures/laica_eves_vizszurobetet_csomagok

3.2. A játékban való részvétellel a játékosok automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot.

3.4. Egy játékos abban az esetben jogosult a nyereményre történő sorsolásban való részvételre, amennyiben a 2. pontban meghatározottak szerint jár el.

3.5. A Szervező indoklás nélkül kizárhatja azokat a Játékosokat, akik a Szervezőre, vagy bármely más Játékosra sértő megjegyzést tesznek.

4. A Nyeremény és a Nyertes

4.1. A sorsolás egy számítógépes sorsoló program segítségével történik. A Szervező a sorsoló felületen nem oszt meg semmilyen személyes adatot, egy sorszám segítségével végzi a sorsolást, saját adatbázis alapján.

4.2 A sorsolásra 2020.08.19-én a Szervező telephelyén (1158 Budapest, Késmárk u. 16.) kerül sor.

4.3. A Szervező egy nyertest sorsol ki (továbbiakban Nyertes).

4.4 A Játékban résztvevő nyeremény: LAICA Flow 'n go vízszűrő palack 1 liter, 1+3 db FAST DISK szűrővel

https://www.laicashop.hu/vizszures/flow_n_go_vizszuro_palack/laica_flow_n_go_vizszuro_palack_1_liter_4_db_fast_disk_szurovel

5. A Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása
5.1. A Szervező a Nyertest külön e-mailben értesíti, a megrendeléskor leadott e-mail címen. 

5.2. Miután a Nyertes az e-mailes megkeresést követően jelentkezik a Szervezőnél a Szervező tájékoztatja őt a Nyeremény átvételének lehetőségeiről (Házhozsszállítással)

5.3. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.4. A Nyertest sem adó, sem pedig kiszállítási költség nem terheli.

5.5 A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

5.6. A Nyertes nevét a Szervező később egy külön gratuláló hírlevélben is megjeleníti.

6. Adatkezelés, adatvédelem
Az adatok kezelője és feldolgozója: a Szervező, azaz Silko&Co Kft.

6.1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Játékosok adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a Nyertes azonosítására, Nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

6.2. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig kezeli.

6.3 Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

6.4 A Játékos a játékban való részévétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím) a Szervező kezelje, és azt a Nyeremény kézbesítése céljából futárszolgálat részére átadja.

7. Egyéb vegyes rendelkezések
A Játékos a Játékban történő részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

7.1. A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a neve megjelenjen a jelen nyereményjátékkal összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg.

7.2. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7.5. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2020.08.15.